Disclaimer

We hebben ons best gedaan goede informatie op de website te plaatsen, maar het kan altijd gebeuren dat er nieuwe ontwikkelingen zijn, waardoor de site niet meer helemaal actueel is. We proberen de actualiteit wel te volgen. Mocht je toch iets hebben gevonden, waarbij je kunt aantonen dat de site niet meer actueel is, stuur dan een email naar contact@.

Aan de informatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend. Je kunt ons niet aansprakelijk stellen voor eventueel geleden schade, naar aanleiding van informatie op de website.
Naar beste kunnen heeft ons team informatie verzameld en geplaatst op de site.